top of page

Polaris Coulibris Flaasnesius

Finnmarks kolibri...

Alle som leker seg med digital leire har laget et monster eller to, de kommer på en måte av seg selv.  Først så brer figuren seg ut over skjermen og parallelt kommer ofte historien hakk i hel.
Å la tanken ta styring over "leirklompen" og drømme frem historien underveis er min metode.

Så bildene og samt dokumentet nedenfor
, som forøvrig er nevnt i det siste avsnittet på side 367, i en bok uten tittel, som aldri blir skrevet.

Barthold Flåsnes er en gjenganger i mine historier og her er en skildring fra Barthold Flaasnes III opphold i Finnmark.

Barthold i GIF4.gif
Prosess og metode

Rigg for enklere oppstilling og posering for animasjon.

Sfæriske foto gir riktig refleksjon og farge på lys, og  i riktig retning.

Avslutning med materialer og farger, i en god render, er alltid en nytelse og en bonus. 

Å jobbe i 3D gir kontroll og resultatet følger  ofte "drømmen"

bottom of page